Datum akce:
 Název akce:
 Účastníci:
září 2010
Hurá na rozhledny
MaH, DaH, AnH, HaM, VaM, MiP, MaP, NaR, PeR

Popis

Zřícenina hradu Kamenice, označovaného původně "Kampnitz“, se nachází na vrcholu Zámeckého vrchu, který se tyčí vysoko nad městem Českou Kamenicí (dříve jen Kamenice). Přístup k hradu byl od východní strany cestou otáčející se po svahu mírným stoupáním k západu.
Jádro hradu tvořila původně věžovitá stavba umístěná přímo na skalnatém vrcholu. Při pozdější přestavbě byla rozšířena a přestavěna na věžovitý palác, jehož stěny ještě dnes dosahují do výše čtyř podlaží. Kolem paláce obíhala obvodová hradba, některé její zbytky jsou dobře patrné zejména při okraji skály. Pravděpodobně během přestavby paláce byl hrad ještě rozšířen o předhradí. To se nacházelo ve sníženém prostoru pod vrcholem.
Dnes stojí na samém jižním okraji nevelké plošiny vrcholu zříceniny hradního paláce obdélníkového půdorysu až do výše druhého patra. Na východním okraji horního hradního prostoru se zachovaly zbytky hradeb, obepínající hradní palác částečně také z jižní strany. Z ostatních staveb a zařízení hradu již nezůstalo zachováno nic.
Počátky hradu Kamenice se kladou do 40. let 15. století, ale toto vymezení není spolehlivé. V písemných pramenech se hrad Kamenice objevuje nepřímo v l.1440–1444. Stalo se tak při vojenských vpádech Lužičanů, kteří vedli v této oblasti proti Vartemberkům mnohaleté války. Jejich příčinou byla potupná poprava člena vartemberského rodu Jana z Ralska v Žitavě v r. 1433, zajatého při nájezdu do Lužice.
Není vyloučeno, že byl založen již před zmíněnými událostmi a že prameny o něm mlčí prostě proto, že nesl stejné jméno s městem pod ním ležícím. V některých pramenech se klade založení hradu do stejné doby jako založení města Kamenice, tj. do 70. let 13. století, ještě před smrtí Přemysla Otakara II. (1378). Obranná funkce hradu pro město, položené v dosti těsném údolí, je zřejmá.
Dlouholetými boji s Lužičany a saskými vévody se Vartemberkové finančně velmi vyčerpali. Po několika dílčích odprodejích koupil v r. 1511 celé děčínské panství s Kamenicí Mikuláš Trčka z Lípy, ale již po čtyřech letech je prodal bratrům Hanušovi, Bedřichovi a Volfovi ze Salhausenu. Roku 1535 Kamenici získali Vartemberkové zpět. Kamenickému hradu v poklidném 16. století mnoho pozornosti věnovalo nebylo, takže jen živořil; při prodeji panství Radslavovi staršímu z Vchynic roku 1614 se dokonce uvádí jako pustý.
Také v konfiskačních záznamech z r. 1622 je zapsán jako "zámek pustý nad městem". Jsou to vlastně jediné výslovné zprávy o hradu. Jeho funkce vojenské pevnosti byla obnovena za třicetileté války, když jej v druhé polovině 30. let obsadily císařské oddíly. Za tažení švédského Banérova sboru ze Žitavy k České Lípě a Děčínu v r. 1639 byl kamenický hrad dobyt, vypálen a rozbořen. V troskách již zůstal.