Jedlová

 Datum akce:
 Název akce:
 Účastníci:
srpen 2005
Lužické hory
HaM, VaM, NaR, PeR, AjM, ViM

Popis

Vrch Jedlová je jedním z nejvýznamnějších vrcholů bývalého okresu Děčín, a proto na její vrchol směřovaly kroky milovníků výhledu již od nepaměti. Rozhledna byla na tomto mohutném kopci postavena ale až koncem 19. století. Příběh začíná v roce 1888, kdy učitel Josef Menzel, předseda Jiřetínské odbočky spolku pro nejsevernější Čechy přišel s návrhem na výstavbu rozhledny. Tenkrát na vrcholek zavítal Císař František Josef II, a obdivoval výhled z Jedlové.
Elegantní, 23 metrů vysoká, rozhledna byla slavnostně otevřena 14. září 1891. To už fungovala i chata, postavená na náklady knížete Ferdinanda Kinského. Hned poté se celý kopec stal doslova turistickým magnetem, a to hlavně díky fantastickému výhledu. Pokud přeje počasí, může se přehlédnout nesmírně rozsáhlá oblast od Sněžky až po Klínovec. S dalekohledem lze odtud také spatřit téměř čtyřicet rozhleden v ČR, Německu a Polsku.
Slavné časy se datují až do počátku 2. světové války, po níž začala rozhledna chátrat. Pamětníci tvrdí, že ještě v 70. letech bylo možné se po částech ztrouchnivělého schodiště dostat na ochoz. Od té doby zůstával výhled z Jedlové zapovězen. O záchranu se postaral soukromý podnikatel Josef Krejčí za podpory oddílu Slovan a města Jiřetín pod Jedlovou. Opravená věž se otevírala 3. července 1993, přilehlá restaurace o dva roky později. Jedlová je opět hlavním magnetem svého regionu a výstup na ní znamená pro místní obyvatele takřka povinnost.
Kóta:
Typ stavby:
Vznik:
Přístup:
Výška rozhledny:
Nejvyšší vyhlídková plošina ve výšce:
Počet vyhlídkových plošin:
Počet schodů:
774 m n.m.
Kamenná rozhledna
14.09.1891
Celoročně
29.0 m
23.0 m
1
117
Poznámka:
v některých pramenech je udáván jiný počet schodů (např. 123, 125 apod.)