Datum akce:
 Název akce:
 Účastníci:
září 2006
Mělnické vinobraní
HaM, NaR, PeR, VaM + Bendy

Historie zámku

Nejvýznamnější památka města je nesporně Zámek Mělník, jehož dnešní podoba je výsledkem složitého architektonického vývoje. Mělník je zajímavý tím, že se zde udržela sídelní kontinuita od dob původního hradiště, které snad neslo jméno Pšov. Původní hradiště sice leželo jinde, ale pak bylo přeneseno v 9. nebo na počátku 10. století, tj. v době, kdy zde měla bydlet i kněžna Ludmila, manželka prvního historicky známého knížete Bořivoje, do dnešního Mělníka a brzy došlo ke změně jména od "nového" Pšova na Mělník.
Od 10. stol. byl Mělník věnným sídlem českých kněžen. Sídlila tu kněžna Emma, manželka Boleslava II., která tu dokonce razila vlastní minci - denáry s legendou Melnic civitas, těsně před rokem 1000. V 11. století Mělník nezanikl, jako to bylo v řadě jiných případů, ale byl přestavěn do kamene. Akropole pak byla opevněna a byl postaven kapitulní kostel sv. Petra a Pavla, který v té době tvořil součást hradu. V roce 1274 Přemysl Otakar II. zakládá město Mělník (resp. spíše legalizuje, protože osídlení existuje už dávno), dává stavět nové hradby, uděluje privilegia. V té době byl mezi hradem a kostelem vybudován příkop a kostel byl oddělen od hradu. Kostel pak byl přístupný jak z panovnického hradu, tak z města.
Ve 13. století byla na zámku Mělník započata výroba vín, která pokračuje do dnes. Karel IV. trvale jej uděluje jako věnné město královen.
Jako poslední zde žily manželky Jiřího z Poděbrad.
Zástavním hradem se Mělník stal za Vladislava II., kdy se v jeho držení střídali např. Berkové z Dubé, Novohradští z Kolovrat s Vchynskými.
V roce 1542 byl hrad přestavěn v renesanční zámek a nechalo se přistavět severní křídlo s věží a arkádami, které jsou bohatě zdobeny sgrafity. Během třicetileté války zámek velmi zpustnul a v roce 1646 byl zastavěn Czerninům, kteří potom koupili panství od císaře Leopolda I. Poslední dědička z rodu Czernínů Marie Ludmila se v roce 1753 provdala za Augusta Antona Lobkowicze. Zámek v roce 1949 přešel do vlastníctví státu a od téhož roku byl postupně opravován. Dnes je již zpět ve vlastnictví rodiny Jiřího Lobkowitcze, kteří zpřístupnili široké veřejnosti galerii, ve které se nacházejí nádherné exempláře dobového nábytku a bohatá sbírka obrazů známých mistrů.