Datum akce:
 Název akce:
 Účastníci:
září 2006
Mělnické vinobraní
NaR, PeR, VaM, HaM + Bendy

Popis

Nedaleko Mělníka se největší česká řeka vlévá do nejdelší. Tento soutok, díky své poloze, tvoří bohaté přírodní naleziště. Soutok je součástí chráněného území Úpor. Roste zde spousta rostlin, které již jinde velké lokality nemají, je vlastně poslední bohatou lokalitou sněženky podsněžníku ve středních Čechách. Na území se rozkládají velké lužní lesy (vrbotopolový a dubotopolový lužní les), které zahrnují mohutné exempláře topolu černého, dubu letního a jilmu vazu. V oblasti je řada mrtvých ramen a tůní. Lesnické cesty vedou přes brody, celé území je podmáčené, bahnité a špatně průchodné. Návštěvu lze doporučit jen skutečným zájemcům, nejlépe brzy na jaře.


Z leva: soutok Labe s Vltavou a Labe s vltavským plavebním kanálem

Nejkrásnější pohled na soutok Labe a Vltavy je z terasy u mělnického zámku. Do řeky Labe se zde vlévá nejen Vltava, ale i vltavský plavební kanál (průplav). Vzhledem k tomu, že jejich soutok je lépe viditelný nežli soutok Labe s Vltavou, bývá průplav návštěvníky často považován za Vltavu. Při pohledu shora vidíme, že se do Labe nejprve vlévá Vltava a teprve potom se připojuje průplav, který je nejužší.

Vltava je se 430 km (433 km) nejdelší řekou v České republice. Pramení na Šumavě, plocha povodí je 28 090 km2, průměrný průtok u ústí 150 m3/s a výškový rozdíl mezi pramenem aústím je 1 016 m.
Hlavní tok nese od pramene k ústí postupně názvy Černý potok, Teplá Vltava a Vltava.

Labe (německy Elbe, zřejmě souvisí se skandinávským slovem älv = řeka) je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Česka, protéká Německem a ústí do Severního moře. Je to jediná česká řeka, jejíž český název není ženského rodu (v němčině však je ženského rodu). Jméno dali řece Keltové, kteří její povodí (včetně českého území) obývali ve starověku. Díky nim je dnes také Vltava považována za přítok Labe, a ne obráceně, ačkoli je Vltava od pramenů k soutoku zřetelně delší a u soutoku má též vyšší průtok.
Nadmořská výška pramene Labe je 1 387 m, plocha povodí je 144 055 km2 (v Česku 51 394 km2), délka toku je 1 154 km (v Česku 358,3 km).