Studenec

 Datum akce:
 Název akce:
 Účastníci:
září 2010
Hurá na rozhledny
MaH, DaH, AnH, HaM, VaM, MiP, MaP, NaR, PeR

Popis

Rozhledna na Studenci je naší druhou nejstarší železnou rozhlednou. 15. července 1888 ji poprvé zdolali první návštěvníci. Předtím než se stal vrchol Studence díky rozhledně místem, kam přicházely stovky návštěvníků denně, stála na jeho vrcholu dřevěná vyhlídková věž, vystavěna Ferdinandem Kinským roku 1854. V roce 1893 nechal kníže Kinský vedle oblíbené rozhledny postavit chatu, která poskytovala návštěvníkům občerstvení i nocleh. Chata poskytovala své služby až do poloviny minulého století, kdy vyhořela.
Od května 1938 byla na vrcholu Studence na nově zřízené pozorovatelně na rozhledně zajišťována i strážní služba. Rozhledna však byla stále přístupná pro turisty. Vojáci byli ubytováni v přilehlé horské chatě.
Rozhledna sloužila svému účelu přes sto let. Postupně se však na ní začal projevovat nemilosrdný zub času způsobující korozi konstrukce. Výstup na vyhlídkový ochoz byl značně nebezpečný.
V polovině března 1996 měla být rozhledna na základě stanoviska stavebního úřadu v České Kamenici stržena. Den před zahájením demolice však byla věž na Studenci Ministerstvem kultury a Státním ústavem památkové péče prohlášena za technickou památku a zbourání bylo pozastaveno.
Další možná záchrana rozhledny následně narážela na nevyjasněné majetkové vztahy. Stav rozhledny se rapidně zhoršoval. K vyjasnění vztahů a k dohodě došlo až po několika letech, kdy rozhledně už vážně hrozilo zřícení. 15. září 2007 proto byla díky iniciativě vlastníka (město Česká Kamenice) rozřezána na čtyři části a vrtulníkem snesena do obce Lipnice, kde se podrobila rekonstrukci.
Návratu rozhledny na vrchol pak několikrát nepřálo počasí, kdy silný vítr neumožnil usadit konstrukci z vrtulníku přesně do patek. K úspěšnému přesunu došlo nakonec až v březnu 2009. Další tři měsíce zabraly nezbytné úpravy na vrcholu, a 21. června se nakonec s velkou slávou dočkala novotou lesknoucí rozhledna znovuotevření.
Kóta:
Typ stavby:
Vznik:
Přístup:
Výška rozhledny:
Nejvyšší vyhlídková plošina ve výšce:
Počet vyhlídkových plošin:
Počet schodů:
736 m.n.m.
Kovová rozhledna
1888
Celoročně
17 m
17 m
1
75