Glac ze Starého Dvora

Starý Dvůr, dnes součást města Krupky, je kolébkou rodu Glaců, jehož členové se v 15. století věnovyli báňskému podnikání.
Rod, jenž získal roku 1471 erb od císaře Fridricha III., dolováním značně zbohatl a na přelomu 15. a 16. století mu patřily mnohé statky na severu Čech.
Hlavní sídlo rodu v Čechách:
Červený Hrádek, Kyšperk, Všebořice a hrad Střekov, který rod přestavěl ve slohu pozdní gotiky