Datum akce:
 Název akce:
 Účastníci:
květen 2006
Protipól aneb z Buzuluku do Chaloupek
DaH, MaH, MiM, MaP, MiP, VaM, HaM, PeR, NaR + TeH, AnH, ViM, PeM, AjM + Bendy, Nelinka, Jessa

Historie hradu

Valdek založil ve druhé polovině 13. století mocný rod Buziců, z nichž se poprvé připomíná roku 1263 v přídomku Oldřicha Zajíce z Valdeka. Listina s touto zmínkou však byla v nedávné době označena za nespolehlivou. Již předtím se jako majitelé hradu uvádějí pan Jiřík 1148 - 1209 a Jan biskup pražský (1236).
Někdy kolem roku 1340 získali hrad Běškovcové z Běškova. V roce 1346 byl hrad poprvé a naposledy obléhán a dobyt span>Děpoltem z Rýzmberka.
Další osudy hradu jsou neznámé, znovu se vynořuje až počátkem 15. století kdy byl majetkem krále Václava IV. Ten jej zastavil Janu z Lesákova, jednomu z obránců Karlštejna před husity roku 1422. Po Janově smrti hrad často měnil nepříliš movité majitele a jeho význam stále upadal.
Roku 1509 dostal Kunata Pešík z Komárova od krále Vladislava svolení vyplatit hrad ze zástavy a držet jej v dědičném vlastnictví. V té době byl renesančně rozšířen. Za jeho potomků hrad však upadal, a když jim byl za účast ve stavovském povstání hrad zabaven, byl uváděn jako pustý.
Valdecké zboží bylo připojeno k hořovickému panství jehož osudy nadále sdílelo. Postupně prošlo rukama Bořitů z Martinic, Bruntálských z Vrbna. Na sklonku 19. století byl součásti hořovického velkostatku knížat z Hanau, kteří jej poněkud opravili v duchu romantických představ.
Od poloviny 19. století, "zlatý věk turistiky", je Valdek nejnavštěvovanějším místem Brd. Byl obestřen řadou pověstí. Inspiroval české spisovatele a dramatiky (V. K. Klicperu, K. H. Máchu aj.).
Za 1. republiky v péči Klubu českých turistů. V l. 1932-1934 naproti hradu postavena turistická chata Valdek.
Na počátku 50. l. 20. století uzavřen ve vojenském prostoru a správu nad ním převzala armáda, značně zchátral.
V r. 1998 založena Nadace na záchranu Valdeka, realizována první etapa oprav na hradní věži. Zatím stále v majetku armády.
Hrad Valdek architektonickou dispozicí patří mezi nejsložitější gotické hrady sasko-hessenského typu s okrouhlou obrannou věží stojící volně za hradební zdí. Kromě severního paláce zde stála mohutná věž dosud 18 m vysoká o průměru 10 m, se zdmi silnými 3,6 m.
První stavební fáze Valdeka je klasickou ukázkou hradu bergfritového typu, který zde byl použit ve zcela čisté podobě, obohacené následně pouze o vstupní nádvoří.