Landštejn

  Datum akce:  červenec 2004
  Název akce:  Krajem Jakuba Krčína
  Účastníci:  MaP, MiM, Dáša, PeR, NaR
Historie hradu

Hrad Landštejn založil jako protiváhu rakouského hradu na Pomezí patrně král Přemysl Otakar II. Stalo se tak po roce 1222, kdy zemřel moravský markrabě Vladislav a správcem této části země se stal právě Přemysl.


Údolí mezi Landštejnem a hradem na Pomezí tvořilo podle rozhodnutí Fridricha Barbarossy z r. 1179 část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Na počátku druhé poloviny 13. století ovládl Přemysl Rakousko a to mělo pro Landštejn rozhodující význam. Z existující hradní dvojice byl vybrán jako životaschopnější a konkurenční hrad na Pomezí zanikl. Landštejn se brzy dostává do rukou mocného rodu Vítkovců, někdy před rokem1259, konkrétně té větve, která měla ve znaku stříbrnou růži v červeném poli a bývá označována jako páni z Landštejna. Nejvýznamnějším členem rodu byl Vilém z Landštejna, který panství převzal v roce 1315.

Po vymření rodu pánů z Landštejna připadl hrad králi Václavu IV., který jej roku 1381 postoupil Konrádu Krajířovi z Krajku; ten se od roku 1380 honosil titulem nejvyššího královského hofmistra. Za husitských válek byl hrad obléhán Žižkou, avšak bez úspěchu. Krajířovská éra na Landštejně skončila roku 1579, kdy jej poslední dědička rodu, Anna Roupovská, prodala Štěpánovi z Eicinku. Hrad pak rychle střídal majitele a jeho význam upadal.

Vojenské události za třicetileté války se dotkly i Landštejna. Tehdejší majitel hradu Gottfried Neumayer stál na stavovské straně a proto Landštejn v červenci 1618 oblehl francouzský generál hrabě Dampierre. Hrad se podařilo dobýt až jeho nástupci hraběti Buquoy, který v lednu 1619 přinutil vyhladovělou posádku ke kapitulaci. Po válce se majitelé hradu i nadále střídali. V letech 1685 - 1846 drželi hrad i s panstvím Herbersteinové a po nich (1846 - 1945) Sternbachové. To už byl Landštejn dávno zříceninou; roku 1771 uhodil do hradu blesk a zapálil ho. Nebyl již obnoven.

Ke konzervaci a částečné rekonstrukci hradních zřícenin došlo až v době, kdy byl vlastníkem Landštejna stát. Rozsáhlá akce se uskutečnila po roce 1972 a umožnila zachovat tuto významnou památku budoucím generacím. O impozantnosti hradu svědčí i to, že v roce 1999 si kanadský tým filmařů zvolil jeho exteriéry k natočení některých scén historického filmu o francouzské národní hrdince Janě z Arku.