Slavonice

 Datum akce:
 Název akce:
 Účastníci:
červenec 2004
Krajem Jakuba Krčína
DaH, MaH, MaP, MiP, Dáša, PeR, NaR, VaM, HaM + děti + Bendy

Popis

Město Slavonice leží na jihozápadní Moravě na hranici s Rakouskem, kde se stýkají hranicemi tři historické země Morava, Čechy a Rakousko. Je zasazeno do krásné přírody začínajícího přírodního parku Česká Kanada. Město je klenotem s uceleným souborem renesančních staveb tvořících městskou památkovou rezervaci.
Podzemní prostory pod Slavonicemi jsou nejstarší zachovalou součástí původního gotického města. Pocházejí zřejmě již ze 13.stol., chodby ražené ve skále sloužily nejen pro odvodnění suterénu (v řadě slavonických domů byla vybudována dvě patra sklepů), ale v případě ohrožení i jako obranná a záchranná komunikace s přímými vstupy z většiny domů v historickém jádru města.
Chodby jsou vytesány ručně želízkem a kladivem, ještě bez použití střelného prachu, často ve velmi tvrdém rulovém skalním masívu. Práce prováděli pravděpodobně horníci z Jihlavy. Průměrná výška profilu chodby je jeden a půl metru, šířka čtyřicet až šedesát centimetrů.
Od r. 1991 je prováděna postupná obnova podzemních chodeb a sklepení, část podzemí je zpřístupněna veřejnosti.