Kostel sv. Jana Nepomuckého

Datum akce:
Název akce:
Účastníci:
srpen 2005
Lužické hory
HaM, VaM, NaR, PeR, AjM, ViM

Popis

Kostel sv. Jana Nepomuckého postavený Janem Jáchymem Pachtou z Rájova kolem r. 1729 jako nákladná barokní centrální stavba, osmiboká, se západním ozdobným průčelím a s pravoúhlým presbytářem. Na portálu z tesaného pískovce je znak Pachtů z Rájova.
Vnitřek kostela je čtvercový, s dvěma pravoúhlými bočními kaplemi. V nikách sochy čtyř českých patronů. Nástropní malby představují v presbytáři anděly, v lodi Oslavení sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava.