Basilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

Datum akce:
Název akce:
Účastníci:
srpen 2005
Lužické hory
HaM, VaM, NaR, PeR, AjM, ViM

Popis

BAROKNÍ CHRÁM SV. VAVŘINCE A SV. ZDISLAVY, POVÝŠENÝ V ROCE 1996 NA BASILIKU MINOR Historie kostela a kláštera sahá už do 13. století a je nerozlučně spojena s životem sv. Zdislavy. Spolu se svým manželem Havlem stála u založení kostela kolem roku 1250. V 15. století byl klášter dvakrát zničen při vpádu husitů v roce 1425 a 1426.
Od roku 1683 se začal stavět nový klášter, ale stavba se protáhla až do konce 17. století. Dne 18. září 1699 byl položen základní kámen nového kostela. Model chrámu si přišel ve Vídni prohlédnout sám císař Leopold I. Jako předloha sloužila Guariniho kostel sv. Vavřince v Turíně a patří k ukázkám barokního stavitelství střední Evropy.
Pod kostelem jsou tři podlaží katakomb, sahající až 39 m pod úroveň kostela a naopak kopule kostela se vypíná do výše 34 m. Při severní straně přilehá ke kostelu konvent. Průčelí kostela je trojdílné s třemi portály a dvěma bočními hranolovými věžemi. Průčelí zdobí sochy bl. Zdislavy a sv. Vavřince a další. Vnitřní prostor pod kopulí je osmiboký.
Kostel byl vysvěcen až roku 1729 a ostatky sv. Zdislavy tam byly přeneseny v roce 1731. V roce 1786 byl klášter dominikánů zrušen a vrátili se sem až v roce 1990. V roce 1788 kostel z části zničil požár. Obnova chrámu se protáhla až do konce 19. století.

Zajímavost:
Ostatky sv. Zdislavy, kterou v roce 1907 blahořečil papež Pius X. a 21. května 1995 ji v Olomouci svatořečil papež Jan Pavel II.
Barokní chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy byl povýšený v roce 1996 na baziliku minor.