Datum akce:
 Název akce:
 Účastníci:
březen 1979/  únor 1985/  březen 2004
Pochod na Říp/  III. ročník ZCO/  Říp
DaH, MaP, PeR, VaM/  DaH, MaP, PeR, VaM + hosté/  HaM, VaM, MiP, MaP, MiM, NaR, PeR, DaM, KaR, Vašek, AjM, ViM, MaPj, KrP, PeM, JaM, Bendy

popis

K hoře Říp 455,5m.n n, která tvoří výraznou dominantu Polabské nížiny, se vztahujepověst o příchodu praotce Čecha, a je tak od nepaměti jedním ze základních symbolů českého národa. Na vrcholu stojí o samotě kaple zasvěcená sv. Jiří a sv. Vojtěchu. Románská rotunda s polokruhovitou apsidou a válcovou západní věží byla roku 1126 obnovena knížetem Soběslavem I. na paměť jeho vítězství nad římským císařem Lotharem v bitvě u Chlumce. Rotunda dovršuje a uzavírá vývoj tohoto typu staveb v Čechách. Na věži se nacházejí dvě původní sdružená románská okna se středovými sloupky.
O významu hory Říp pro české národní dějiny svědčí nejen časté vlastenecké tábory lidu, konané od poloviny 19. století, ale i skutečnost, že roku 1868 zde byl vyzvednut a do Prahy slavnostně dopraven jeden ze základních kamenů ke stavbě Národního divadla. Každoroční tradicí je Svatojiřská pouť.