Datum akce:
 Název akce:
 Účastníci:
srpen 2007
Fifty fifty (aneb 50 na 50)
HaM, VaM, MiP, MaP, MaH, PeR + Bendy

Popis

Vodní tvrz Sudkův důl se nachází přibližně uprostřed stejnojmenné osady. V současné době je bohužel součástí chalupy na okraji rybníka, který byl nepochybně součástí její obrany.
Prvním držitelem statku byl Maršík zvaný Kosten z Dolu. Původně byl zdejší statek zván jen Důl. Dnešní název je spojen se jménem Jana Sudka z Dolu, který zemřel roku 1475. Vlastní tvrz je poprvé připomínána až roku 1531, je však pravděpodobně starší, neboť bylo dendrochronologicky potvrzeno, že stropní trámy budovy byly zhotoveny ze dřeva káceného těsně před r. 1490.
Z původní tvrze se dochovala kamenná dvoupatrová věžovitá stavba ve tvaru obdélníka krytá valbovou střechou. Prostor prvního patra byl rozdělen přibližně na dvě stejně velké části. Podle některých autorů byla tato obytná část tvrze charakteru věžovitého paláce vyšší ještě o hrázděné či dřevěné polopatro.