Zejdlic ze Šenfeldu

Slezský rytířský rod sídlící v Čechách od konce 14. století na Šenfeldu (dnešním Žižkově Poli) u Havlíčkova Brodu. V 16. století se připomínají dvě větve rodu:
polenská
Hertvík, vrchní hejtman a královský podkomoří, roku 1580 povýšený do panského rodu. Sídlil na Chocni, Polné a Horním Studenci.
Jeho syn Rudolf, „ sám do bělohorské bitvy se vypravil s vojskem šesti koní a 55 pěších. Také hostil na Polné krále Fridricha Falckého, který na cestě do Moravy tam několik dní meškal a 1. února 1620 vyslance moravské přijal." Ještě před rozsudkem mu byl obstaven všechen majetek. Zemřel náhle roku 1622 jako poslední polenské větve.
encovanská
Také větev na Encovanech, povýšená do panského stavu roku 1610, se nevyhnula konfiskacím.
Ladislav, nejvyšší zemský sudí, byl odsouzen ke ztrátě všeho jmění a zemřel ve vyhnanství v Sasku.