Kladenský z Kladna

Starý český vladycký rod, jenž nese své jméno po Kladnu, ale která se také brzy rozvětvuje do mnoha odnoží, znesnadňujících přesné zachycení rodové posloupnosti.
Na štítu erbu měli černé pole s bílým okrajem, nad kolčím helmem dva buvolí rohy a při každém z nich čtyři bíločerveně lemované korouhve.
Mezi předky je uváděno mnoho jmen již v druhé polovině 14. století.
Vlášek (Václav) († 1432), oblíbenec krále Václava IV., získal roku 1415 Lovosice a také hrad Střekov, který rod držel do roku 1479.
Jeho potomci pravděpodobně brzy vymřeli, a tak se na scéně objevuje Přech, který umírá roku 1474,
Zdeněk, který roku 1542 „vložil si v obnovené desky ves Kladno s dvěma tvrzemi, 20 vesnic a v Unhošti dvůr“.
Zdeněk neměl však žádné potomky a tak odkázal celý majetek Oldřichovi Žďárskému ze Žďáru a jeho synům.
Existovala tu však ještě jiná, zchudlá větev Kladenských, z níž pocházel Jan, který byl zvolen městským radním v Unhošti v roce 1574.
Od krále Ferdinanda I. obdrželi Kladenští z Kladna potvrzení svého erbu a na počátku následujícího století se uvádí Jaroslav jako vlastník Dvora v Černíkách u Českého Brodu.
Po prohrané bitvě na Bílé hoře se Jaroslav po roce 1628 vystěhoval, protože nechtěl přijmout katolickou víru. Zemřel v roce 1636 v lužické Žitavě a rod tak vymírá po meči, po přeslici pravděpodobně záhy poté.
Kladenští z Kladna tedy drželi nynější Kladno, v 16. století však vesnice se třemi tvrzemi, tři století.