Hromada z Boršic

Český vladycký rod z Boršic na Žatecku. Na pečetích rodu z 15. století bývá někdy znamení trojzubu. V pozdější době je ostruha (dvojzub) stavěna na znaku na zelený pahrbek
Rod se dělil na dvě větve Hromadů z Boršic a Boršické z Boršic