Protipól
18. května

PROTIPÓL NA LETNÉ
POKRAČOVÁNÍ V BOŘANOVICÍCH
NĚKDO SE HŘÁL U OHNĚ...
...NĚKDO PŘI PRÁCI...
...A NĚKDO U PEČENÍ BUŘTŮ